Architect(en) aan het woord

07 november 2023

Nieuwsbericht

Nick Huizenga, architect bij de Powerhouse-company en Dominik Lukkes, architect bij CIE bundelen de krachten voor het ontwerp van Duet. Wij hebben hen gevraagd wat hun drijfveren zijn om te komen tot het huidige ontwerp en hoe zij de uitwerking hiervan begeleiden. 


Architecten Nick Huizinga van Powerhouse en Dominik Lukkes van CIE architecten aan het woord

1.    Wat inspireerde jou om deel te nemen aan dit project?
De locatie van het plan vind ik vanaf dag één inspirerend. Het is een schakelstuk in de stad Nijmegen. De locatie is al jaren in gebruik als parkeerplaats voor omwonenden, werkenden en bezoekers van de stad. Het parkeren blijft, maar met Duet konden we veel meer functies toevoegen voor de omgeving. De huidige entree, Hezelpoort is nu een muizengaatje dat met de uitbreiding van de locatie aanzienlijk verbeterd in veel opzichten. Om met de gestelde hoge ambities op gebied van groen, verbinding, kwaliteit en diversiteit een plan te ontwerpen, daar sla ik op aan. De radars gaan draaien om stap voor stap deze puzzel te gaan leggen. 

2.    Kun je enkele kernprincipes of waarden geven die de basis vormen voor het ontwerp van dit project?
Ruimte maken voor openbare ruimte, groen en sociale cohesie. Hoe kunnen we, een programma dat onder druk staat ontwerpen dat het kwaliteit geeft voor de plek voor zowel de toekomstige bewoners als de omwonenden. Om dit te realiseren zijn wij de hoogte in gegaan waardoor een Hezelplein wordt gecreeerd waar men elkaar laagdrempelig kan ontmoeten. De verbinding tussen Duet en de Waalhaven. Ik kijk er naar uit om de sociale aspecten in en om het plan verder uit te kristalliseren in de tijd die voor ons ligt. 

3.    Hoe heeft de omgeving en locatie van het project invloed op het ontwerp?
De omgeving en de locatie hangen heel erg samen. Hoe kunnen we het beste het volume op de locatie inpassen. Er zijn veel studies gedaan naar verschillende volumes. Keuzes zijn gemaakt op de omgeving, sociale cohesie en het groen. Het bebouwbare oppervlak is lang gerekt, waarbij de achterzijde aansluit op de kleinschaligheid van de Bieze. In het huidige ontwerp hebben we lucht en ruimte gecreëerd voor woon-, werk en ontmoetingsfuncties. De omgeving heeft dus veel invloed op het uiteindelijke ontwerp. Duet is een compact stukje stad wat zich uitspreid richting het station waar het groen het overneemt. 

4.    Kun je enkele unieke kenmerken of innovaties noemen die dit project onderscheiden van andere projecten?
Eén ding springt er hier uit. De schakering van de toren, de twee torens die zichtbaar in elkaar grijpen. Hierdoor is er een slanke toren is ontstaan. De naam DUET is gekozen met een reden. Je vindt hierin de dualiteit van stad en groen, van binnenstad en westelijke waterkwartier, maar ook tussen de verschillende bewoners. Met Duet maken we grote stappen in duurzaamheid en flexibiliteit, zowel met de woontoren als met de functies van de parkeergarage. 

5.    Wat zijn de grootste uitdagingen in dit project?
Dat is toch wel de hoogte. 120 meter is een hoogte waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Hoe verhoudt de hoogte zich in de bestaande omgeving. Duet moet een Nijmeegse toren worden die met een zachte landing zich voegt in de omgeving. Geen anonieme reus die plompverloren in de wijk komt te staan. De leuke uitdaging hierin is om naast de woon- en werkfuncties te werken naar een de juiste invulling van en aan de parkeergarage, de muur en de daktuin.  Hierin betrekken wij graag de omgeving om er een gezamenlijke plek van te maken. De omgeving is belangrijk. 

6.    Hoe verwacht je dat dit project een positieve impact heeft op de toekomstige bewoners en huidige omwonende?
Wat ik heel erg hoop en alles voor in het werk stel is dat dit een plek gaat worden voor nieuwe bewoners, maar ook niet minder voor mensen uit de omgeving (bieze waalfront, binnenstad). Dit plan is bedoeld als positieve impuls voor het gebied ten westen van het spoor, zodat beide gebieden elkaar versterken. Ik zie het voor me dat bewoners en omwonenden op een zomer over het dak rustig wandelend zich verplaatsen naar de Waal, ik zie spelende kinderen, een plek dat mensen bij elkaar brengt. De gelaagdheid in de buurtjes van Duet zijn een afspiegeling van de omgeving. 

7.    Welke elementen in dit ontwerp weerspiegelen jouw passie voor architectuur in dit project interessant dat het alle schalen raakt. 
Het begint dat het project zich op een juiste manier verhoudt tot de stad. Duet heeft een centrale locatie, is zichtbaar en wordt onderdeel van het stadsgezicht. Duet is Nijmegen in het klein, waarbij zij de tentakels uitslaat om meerdere plekken te raken en in Duet samen te brengen. De relatie met waalfront, waalhoven, bieze en groene corridor. De relatie tussen de verschillende mensen, het park, het plein en de toren. Hoe gaan deze mensen het gebruik ervan ervaren? Deze functies willen wij invullen met de toekomstige bewoners en de omwonenden. De functies van de verschillende gemeenschappelijke ruimten moeten aansluiten op de wensen. De elementen waar wij nu aan denken is een kas in de garagewand waar je bij elkaar kunt komen, een moestuin, een huiskamer op de verschillende lagen, daktuin om te ontmoeten en zo nog veel meer. 
 

Deel dit artikel: